BGRegistar.com

СТАНИЛОВ ЕООД

Информация

СТАНИЛОВ ЕООД

Адрес: София, ул. "Майстор Алекси Рилец" 10 Тел: 02 942 69 10 Email: info@stanilov.bg URL: СТАНИЛОВ ЕООД
 
 Станилов ЕООД е частна строителна компания, създадена през 1995 година и работеща в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти. Станилов ЕООД е един от пионерите в изграждането на някои от големите инфраструктурни обекти, финансирани от предприсъединителните програми на Европейския Съюз (ФАР и ИСПА) Европейската и Световната банка. Основаваща се на продължителен практически опит и високо квалифициран персонал, фирмата е в състояние да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора, независимо от обема и сложността на работа. Фирмата бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите си, непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати. Фирмата работи основно в хидротехническото и хидроенергийното строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти като:

 • Хидротехничесо строителство

- Язовирни стени
- Пречиствателни станции
- Водоснабдявания и канализации
- Помпени станции и водоеми
- Укрепване на речни, морски брегове и свлачища
- Корекции на реки

 

 

 • Подземно строителство

- Хидротехнически тунели
- Пътни тунели
- Подземни гаражи

 • Депа за твърди битови отпадъци
 • Пътно строителство
 • Промишлено и гражданско строителство.

Фирма СТАНИЛОВ ЕООД отдава голямо значение на качеството и новостите като инструменти за доказване и увеличаване на конкурентоспосбността си. Доразвивайки нови строителни технологии и разширявайки своето ноу-хау, компанията увеличава разнообразието и обема на своята дейност в съответствие с най-високите стандарти на строителството. Това се постига чрез ефективен, добре управляван колективен труд и солидна организация от можещи индивидуални специалисти, които са силно мотивирани да постигнат целите на фирмата.
Ръководството на СТАНИЛОВ ЕООД отдавна е насочило усилията си към :

 

 • прилагане на съвременни методи за управление на качеството като гаранция за извършваните от него дейности
 • повишаване професионалната квалификация и мотивация на персонала

Фирмата притежава:

 

 • Собствена ремонтно-складова база в София за заготовка и монтаж на сложни армировки, кофражи и метални конструкции, ремонт и поддръжка на транспортната и строителната техника.
 • Акредитирана строителна лаборатория, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006.
 • Дъщерна проектантска фирма Ес Джи Проект ЕООД
 • Собствено геодезично бюро
 • РМЗ- гр. Исперих

Фирма СТАНИЛОВ ЕООД стана един от дарителите и се присъедини към инициативата на фондация ЕТЕРНА – „Вечните сгради на България” със средствата които предостави за възстановяването и реконструкцията на Боянската църква.
Станилов ЕООД работи в следните области:

 

 • Хидротехнически съоръжения;
 • Язовирни стени;
 • Подземно строителство;
 • Пречиствателни станции;
 • Помпени станции и напорни водоеми;
 • Укрепване на скатове и корекции на реки;
 • Пътища, мостове;
 • Високо строителство;
 • Реконструкция и модернизация на сгради;
 • Изграждане на санитарни депа за твърди битови отпадъци;
 • Укрепване на речни, морски брегове и свлачища;

 

 

Контакти

СТАНИЛОВ ЕООД

0029426910