BGRegistar.com

СТАНИЛОВ

Информация

СТАНИЛОВ

 
Станилов ЕООД е частна строителна компания, oснована през 1995 година.
 
Работим главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на промишлени, инфраструктурни и граждански обекти.
 
Фирмата е сертифицирана по стандарти БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и е редовен член на Българската строителна камара.
 
Ние сме един от пионерите в изграждането на някои от големите инфраструктурни обекти, финансирани от предприсъединителните програми на Европейския Съюз (ФАР и ИСПА) Европейската и Световната банка.
 
Имаме продължителен практически опит и високо квалифициран персонал.
 
Фирмата е в състояние да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора.
 
Не се влияем от обема и сложността на работа.
 
Фирмата бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ ни трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите си,както и непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати.
 

Контакти

СТАНИЛОВ

София, ул. Майстор Алекси Рилец 10