BGRegistar.com

СТАНИЛОВ

Информация

СТАНИЛОВ

Адрес: София, ул. Черковна 37 Тел: 02 942 69 12 / 02 942 69 10 Email: info@stanilov.bg URL: СТАНИЛОВ

СТАНИЛОВ ЕООД е дружество, основано през 1995 година и работещо главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти.
Дружеството е един от пионерите в изграждането на някои от големите инфраструктурни обекти, финансирани от предприсъединителните програми на Европейския Съюз (ФАР и ИСПА) Европейската и Световната банка.
Фирмата е сертифицирана по стандарти БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и е редовен член на Българската строителна камара.Продължителен практически опит и високо квалифициран персонал, позволява на фирмата да предложи подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора, независимо от обема и сложността на работа.
СТАНИЛОВ ЕООД бележи стабилен възходящ ръст в своето развитие, гарантиращ трайно присъствие на пазара, увеличаване на ангажиментите към партньорите си, непрекъснато постигане на нови цели и финансови резултати.

Фирмата работи в следните области:
 • Хидротехнически съоръжения;
 • Язовирни стени;
 • Подземно строителство;
 • Пречиствателни станции;
 • Помпени станции и напорни водоеми;
 • Укрепване на скатове и корекции на реки;
 • Пътища, мостове;
 • Високо строителство;
 • Реконструкция и модернизация на сгради;
 • Изграждане на санитарни депа за твърди битови отпадъци;
 • Укрепване на речни, морски брегове и свлачища.

Контакти

СТАНИЛОВ

0029426912/029426910