BGRegistar.com

СПОНД ЕООД - Продукти

Продукти

СПОНД ЕООД

СПОНД ЕООД предлага :

 

 • Пожарогасители - правхови, водни, водопенни, с въглероден диоксид
 • Пожарни касети и арматура - за открит монтаж и за вграждане
 • Димоотвеждащи системи, димоотвеждане и димни люкове
 • Приточни отвори / прозрачни, стъкло и плътни /
 • Пожарогасителни инсталации - водни и газови
 • Пожароизвестителни инсталации - конвенционални, интерактивни, безжични
 • Евакуационно осветление - луминисцентно или светодиодни осветители
 • Огнезащитни състави за защита на дървени и метални конструкции
 • Пожароустойчиви врати
 • Лични предпазни средства - средства за дихателна защита, топлозащитни и противохимични облекла, работно облекло за различни среди, ръкавици, обувки, каски и други
 • Указателни знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда
 • Противопожарни депа
 • Пожарни кранове
 • Евакуационни лампи
 • Хидранти
 • Струйници
 • Мотопомпи

 

Контакти

СПОНД ЕООД

Благоевград, ул. Обзор 7
073884862
0889926027, 0888600497
073884862, 0 73886867