BGRegistar.com

СПОНД ЕООД

Информация

СПОНД ЕООД

СПОНД ЕООД - Благоевград е търговско дружество, съставено от водещи фирми с дългогодишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита.

 

Дейността на дружеството обхващат целия процес на пожарозащита :

 

 • Проучване на противопожарното състояние на обекти
 • Консултации при прилагането на действащете експлоатационни и сторителни противопожарни нормативи
 • Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни и аварийни инсталации
 • Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна
 • Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари
 • Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност
 • Провеждане на инструктажи и обучения
 • Изготвяне на пожаротехнически експертизи
 • Юридическа консултация по всички въпроси, касаещи ПАБ
 • Представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя
 • Информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ
 • Абонаментна поддръжка на пожарогасители, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации, пожароустойчиви врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и други
 • Доставки на противопожарно оборудване, защитно облекло, индувидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и други
 • Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и евакуационни системии инсталации, системи за видеонаблюдение, достъп и контрол и други
 • Сервиз и изпитания на противопожарни уреди, съоръжениа и инсталации
 • Съгласуване на изделия, съоръжения, инсталации, и други с органите НСПБЗН.

 

СПОНД ЕООД разполага с висококвалифициран екип и експерти, притежаващи съответните сертификати, лицензии, разрешителни и други за продуктите и дейностите, които предлага, което гарантира високо качество, конкуренти цени и продуктово разнообразие.

 

Всички, предоставени от фирмата продукти или дейности, са съобразени с конкретните и специфичните нужди на клиента, в синхрон с най - добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство и международните стандарти.

 

 

Контакти

СПОНД ЕООД

Благоевград, ул. Обзор 7
073884862
0889926027, 0888600497
073884862, 0 73886867