BGRegistar.com

Списание Гора

Информация

СПИСАНИЕ ГОРА


Списание Гора - 1/2021ГОРА
е списание с тематика, която засяга горското стопанство и екологията.


Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец.


Списание Гора продължава традициите за издаване на печатни издания с горска тематика.


Негов предшественик е списание Лесовъдец, което води своето начало от далечната 1899 година и е пионер на горския периодичен печат в България. Издател е Българското горско дружество, основано през 1897 година. Списанието се печата в Придворната печатница Братя Прошекови град София, в ограничен тираж.

 

Месечно издание е с редактор лесовъда Петър Беров. В уводната статия на първата книжка се отбелязва, че Лесовъдец се стреми да сглоби и обедини разглобената деятелност на служащите по горското ведомство, да ги направи солидарни в разбирането на главните цели, към които се стреми горското дело в странство и у нас и в набирането на мерки за постигането им.


Списание Гора - 10/2020Списанието помества статии, свързани с горското стопанство, които са вълнували обществеността. В първите книжки са публикувани уставът на Българското горско дружество и указът за неговото утвърждаване.

 

След седмата книжка - през март 1900 година списанието спира да излиза, а дружеството се саморазпуска.


Същия месец, когато излиза Лесовъдец, в края на септември 1899 година, е издадено и второто горско списание, което има доста по - дълъг и съдържателен живот и излиза до 1912 година в тираж от 1500 книжки.


Списание Гора е с периодичен месечен тираж и помества много и различни материали, свързани с гората и засягащи теми за вноса, износа и потреблението на дървесина, лесовъд на годината, лесозащита, ловните стопанства, обзор за състоянието на дивечовите запаси в България, информация относно горските кооперации, лесовъдска библиотека и много други.

 

Контакти

СПИСАНИЕ ГОРА

София, ул. Антим I 17
029888642
029880415