BGRegistar.com

СПЕКТРОТЕХ

Информация

СПЕКТРОТЕХ


Спектротех ООДСПЕКТРОТЕХ ООД е частна фирма, създадена през 1989г. с основна предмет на дейност търговия, доставка, инсталиране, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на на лабораторна аналитична апаратура.
Фирмата е официален дистрибутор и оторизирана сервизна организация за България и Македония на фирма VARIAN, един от световно известните производители на спектрална и хроматографска апаратура, както и на фирма CEM (микровълнови системи за подготовка на проби и анализатори).
От създаването си до днес фирмата е доставила, инсталирала и поддържа над 460 системи на територията на България и Mакедония в аналитични, контролни, изпитвателни, заводски и научноизследователски лаборатории в областта на индустрията, енергетиката, нефтопреработването, хранително-вкусовата промишленост, фармацията, околната среда, здравеопазването, образованието, и много други.

 


Спектротех ООДФирмата разполага с високо квалифицирани сервизни специалисти, сертифицирани да извършват сервизна поддръжка и ремонт на предлаганата апаратура.
СПЕКТРОТЕХ ООД осигурява инсталиране и запускане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с нея, поема гаранционното и извънгаранционно обслужване на апаратурата, както и снабдяването й с резервни части, голяма част от които са на консигнация.
В работата си с клиентите се стремим към високо качество на предлаганите от нас услуги и коректност в деловите взаимоотношения.
С перфекционизма и високата квалификация на служителите си компанията е една от водещите в своята област.

 


Нашите задължения и ангажименти не приключват с достаката на апаратурата – те започват тогава!
Подкрепата и удовлетворението на клиента са наша главна цел.

Контакти