BGRegistar.com

СПАРКИ АД - Професионално обучение

Професионално обучение

СПАРКИ АД

 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ АД град Русе е открит през 2004 година с протокол № 15 / 01.12.2004 г. на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

Притежава Лиценз № 200412217.


Центърът за професионално обучение към Спарки АД провежда курсове изцяло предвидени за преквалификация на кадрите в дружеството.

 

От 2005 година започва работа с Агенцията по заетостта.

 

Провежда няколко курса на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в град Русе, след което осигурява работа на тези квалифицирани кадри.

 

Днес учебният център провежда обучение на всички желаещи да получат допълнителна квалификация, отваряща нови врати за работа.

 

Контакти

СПАРКИ АД

Русе, ул. Розова долина 1
082885400
082822472