BGRegistar.com

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Програми

Програми

 

 

Бакалавърски програми:


- История


- Археология


- Етнология


- История и география


- Архивистика и документалистика


- Минало и съвремие на Югоизточна Европа


- История и философия


- Класическа филология


- Новогръцка филология


- Унгарска филология


- Френска филология


- Италианска филология


- Италианска филология


- Румънска филология


- Немска филология


- Скандинавистика


- Японистика


- Специална педагогика


- Журналистика


- Културология

 


Пълната информация за програмите в образователно-квалификационна степен Бакалавър можете да видите на сайта на Университета.

 

Магистърски програми:


- Антична история и тракология


- Лингвистика - езикова система и речеви практики


- Литературознание


- Mузеология


- Японски език и култура


- Европейски проекти


- Специална педагогика


- Приложна икономика


- Продуцентство и креативна индустрия


- Лайфстайл журналистика 


- Екохимия


- Фармация


- Вирусология


- Регионална сигурност


- Медицина


- Църковно социално дело


- Регионална сигурност

 

 

Пълната информация за програмите в образователно-квалификационна степен Магистър можете да видите на сайта на Университета.

 

 

ДокторантуриМожете да разгледате програмите, условията и процедурите в сайта на Университета.

 

Следдипломна квалификация - Можете да разгледате програмите, условията и процедурите в сайта на Университета.

 

Продължаващо образование - Можете да разгледате програмите, условията и процедурите в сайта на Университета.

 

Дистанционно обучение - Можете да разгледате програмите, условията и процедурите в сайта на Университета.

 

 

Контакти

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

София, бул. Цар Освободител № 15
029308200
029460255