BGRegistar.com

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Информация

 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е първото Висше учебно заведение в България. Той е създаден на основата на открития през 1888 година Висш педагогически курс при Софийската мъжка класическа гимназия.

 


Успешното развитие на курса дава възможност той да се трансформира във Висше училище. Това се случва след гласуване на Народното събрание от 08.12.1888 година. Гласуваният Закон влиза в сила на 01.01.1889 година. Публикуван е Указ № 159 на княз Фердинанд в Държавен вестник.

 


През 1904 година Висшето училище е преустроено в Университет, носещ името на неговите дарители-родолюбци - „Български университет братя Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово“.

 


През 1902 година е учреден празник на патрона на Университета – св. Климент Охридски, а от началото на 1935 година Софийският университет, официално започва да носи наименованието Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 


Историята на Университета е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

 

 

Софийският университет се превръща в един от авторитетните научни центрове на Балканите.

 


Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен научноизследователски център на територията на страната, разполагащ с 16 факултета със 104 спецалности.


Сградата на Университета е една от архитектурните забележителности на Столицата.

 


Сградата на Висшето учебно заведение заема 36 000 кв. м разгърната застроена площ, има 324 помещения, от които 65 аудитории с 6000 места.

 


СУ „Св. Климент Охридски“ е водещ в страната ни по брой участници в студентската и преподавателската мобилност и утвърждаването на европейското пространство на висшето образование.

 


С подписването на новата Еразъм Харта през 2007 г. и пълноправното членство на България в Европейския съюз, СУ продължава активно да участва в изпълнението на обогатената и предоставяща нови образователни възможности европейска програма "Учене през целия живот”.

 

 

Контакти

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

София, бул. Цар Освободител № 15
029308200
029460255