BGRegistar.com

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ

Информация

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ

Град Пирдоп е разположен в Югозападния регион на България, Община Пирдоп, Област София. В град Пирдоп се намира Средното общообрразователно училище Саво Ценов Савов. Учебното заведение е с курс на обучение от пети до дванадесети клас със следните специалности компютърна грамотност, информационни технологии и английски език. Учебният процес е едносменен, само сутрин. Материалната база е много добра, има четири компютърни зали с постоянна интернет връзка, четири кабинета по чуждоезиково обучение и тринадесет специализирани кабинета по български език и литература, математика, физика, биология, химия, география, кабинет по изобразително изкуство,  музикална зала, физкултурен салон, фитнес зала, спортна площадка, библиотека и медицински кабинет. За възпитанието и обучението се грижат висококвалифицирани преподаватели. Училището е с общинско финансиране.

Контакти

СОУ САВО ЦЕНОВ САВОВ

Пирдоп, ул. Димитър Савов № 41