BGRegistar.com

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Информация

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Училище "Иван Вазов" е основано през 1958 г. От 1 септември 1958 г. паралелките от началната и прогимназиалната степен на Второ единно училище "Константин Фотинов" гр. Бургас се обособяват в самостоятелно основно училище с патрон народния поет Иван Вазов. От 1972 г. до 1998 г. директор на училището е г-н Иван Мицев. От учебната 1981/1982 година училището прераства в средно с 11 годишен курс на обучение и гимназиална училищна степен. Постъпват нови учители с висше образование и много добра професионална подготовка. През 1998 г. се отбелязва с тържествен концерт 40 годишният юбилей на училището. От основаването му в него са работили 144 учители, от който 21 са носители на ордени и медали. От 1998 г. директор на СОУ "Иван Вазов" е г-н Петко Иванов. В училище се въвежда ранно чуждоезиково обучение за учениците от I клас и профилирано обучение в гимназиалната училищна степен. Открит е кабинет за компютърно обучение за учебна и извън класна дейност за всички ученици. Училището започва участие в няколко национални и междуучилищни проекти за обучение и възпитание. В СОУ "Иван Вазов" гр. Бургас са завършили средното си образование хиляди ученици. Голяма част от тях успешно продължават своето обучение във Вишси училища и Университети.  За цялостната си дейност през годините, училището получава много награди, медали, купи, грамоти. Най-важните от тях са: 1971 г. – Златен медал и Почетна грамота от Министерския съвет. 1983 г. – Орден “Кирил и Методий” – ІІ степен, с Указ на Държавния съвет. Училището се гордее с имената на известни юристи, икономисти, лекари, политици, учили тук. Известната Петя Дубарова и олимпийският шампион по бокс Георги Костадинов са в почетния списък. Известните актьори Димитър Рачков, Тончо Токмакчиев, Христо Симеонов и Емил Марков също са възпитаници на училището.

Контакти

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Бургас, ул. "Христо Ботев" № 42