BGRegistar.com

СОРИКО ООД

Информация

СОРИКО ООД

Сорико ООД е фирма със седалище град Нова Загора.

 

Занимава се със сметосъбирането и сметопочистването на града.

 

Приемник на ЕТ Сорико М&Р, създадена през 1993 година с основна дейност вътрешен и международен транспорт.  

 

През 1997 година дейността на фирмата се насочва към доставка на сметопочистваща и сметоизвозваща техника и съдове за ТБО.

 

От 2000 година фирмата започва събиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци, машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за смет, зимно поддържане и поддържане на сметища.

 

От 2005 година фирмата извършва организирано събиране и сметоизвозване и в община Николаево.

 

През 2005 година е основано Сорико ООД с основен предмет на  дейност сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци, извозване, обработка и депониране на строителни отпадъци, почистване на улични платна, площади, алеи, миене и дезинфекция на съдове за смет, зимно поддържане на пътища, поддържане на сметища и други територии предназначени за обществено ползване.

 

През 2006 година ЕТ Сорико М&Р се влива в Сорико ООД , като прехвърля всички права и задължения на дружеството.

 

Сорико ООД разполага с автомобили и специализирана техника отговарящи на стандартите Евро 4 и Евро 5.

 

С цел качествено изпълнение на поетите ангажименти и сключени договори с възложители, дружеството периодично обновява автомобилният си парк и механизира труда за облекчаване на работещите във фирмата.

 

Фирмата разполага с квалифициран персонал за извършването на своите дейности. При осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване е закупена специализирана техника от Schmidt Kommunalfahrzeuge GmbH - Grob - Rohrheim и съдовете за отпадъци от италианска компания.

 

Сорико ООД притежава всички необходими разрешителни, съгласно ЗУО, за осъществяването на основната си дейност.

Контакти

СОРИКО ООД

Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий № 89
045762197, 045762198
0886434309