BGRegistar.com

Солво ООД

Информация

Солво ООД

Солво ООД - София

Солво ООД е фирма със седалище град София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43.

 

Развива своята дейност в областта на производството.

 

Произвежда и предлага реaгенти за пречистване на вода.

 

От 2013г. питейната вода на София се пречиства от продуктите на фирма Солво ООД.

 

CFS - SOLVO, както и базовия продукт - полиалуминиев хлорид, е получен при разтваряне на метален алуминй в солна киселина в условията на вътрешна електролиза.

 

Вътрешната електролиза, като метод за промишлено производство на полиалуминиев хлорид е разработена и патентована от Солво ООД през 1976 година.

 

През 1994 година на база производство на ОАХ-15, e разработен състав и технология за синтез на високоефективния реагент CFS - SOLVO.

 Солво ООД - София, хидролизиращи коагуланти за пречистване на вода

 

CFS - SOLVO е реагент за физикохимична обработка на вода.

 

CFS - SOLVO - хидролизиращи коагуланти за пречистване на вода. Произвеждат се на база полиалуминиев хлорид.

 

Солво ООД - София, коагуалант флокулан сербент без остатъчен алуминий в пречистената вода 

Високата флокулираща и сорбираща способност правят CFS подходящ реагент за отстраняване на :

 

  • Колоидно дисперсни частици, бактерии, планктон, хумусни съединения, нефтопродукти и други.
  • Органични, неорганични и радиоактивни вещества.
  • Йонно разтворени токсични елементи, като - олово, мед, цинк, никел, кадмий, манган, желязо, хром, живак, арсен и други.

 Солво ООД - София, комплексен реагент за пречистване на питейни и отпадни води

 

Контакти

СОЛВО ООД

София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43
028770281
0899149953