BGRegistar.com

СОЛВЕЙ СОДИ АД

Информация

СОЛВЕЙ СОДИ АД

 

Солвей - Соди АД е един от най  - големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света.

 

Разположен е в промишлената зона на град Девня, на двадесет и пет километра от град Варна и два километра от пристанище Варна запад.

 

Годишният производствен капацитет е 1.2 милиона тона, от които 0.4 милиона тона лека и 0.8 милиона тона тежка сода. Около 90% от произведената от Солвей - Соди АД продукция е предназначена за износ.

 

Калцинираната сода се използва основно за производството на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в кожарската промишленост, в металургията.

 

Дружеството беше приватизирано през 1997 година и мажоритарната част от капитала се държи от Солвей Шишеджам холдинг АГ.

 

Основни акционери в холдинга са мултинационалната индустриална група Солвей със седалище в Брюксел, оперираща в три производствени сектора - химически продукти, фармацевтика, производство и преработка на пластмаси, и група Шишеджам, която е най - голямата фирма за производство на стъкло и основен производител на химически продукти в Турция.

 

През 2000 година Солвей - Соди АД придоби предприятията, които осигуряват суровините за производството на калцинирана сода - ТЕЦ Девен, Провадсол, Девня Варовик, дружествата, които осигуряват основните суровини за содовото производство -пара, разсол и варовик.

 

За тези тринадесет години е постигнато значително развитие на Солвей Соди и неговите филиали. Налице е постоянен ръст на производството, значително подобрени са и финансово - икономическите резултати на дружествата.

 

Инвестират се сериозни средства в производствените мощности.

 

Дружеството се стреми да управлява бизнеса, спазвайки изискванията на законодателството и в дух на добро разбирателство с обществото, с грижа за здравето и безопасността на персонала.

Контакти

СОЛВЕЙ СОДИ АД

Девня, Промишлена зона
051995000