BGRegistar.com

СК ЕМ ДЖИ ЕС ООД - Услуги

Услуги

СК Ем Джи Ес ООД е счетоводна компания с богат опит в областта на независимия финансов одит и счетоводство. Предлага:

 

Пълно абонаментно счетоводно обслужване - текущо водене и приключване на счетоводната отчетност

 

Изготвя и подава справки-декларации по ЗДДС в НАП

 

Данъчно облагане

 

Годишно счетоводно приключване

 

Изготвяне на ГФО и подаване в Агенция по вписванията

 

Данъчни консултации и отчитане на данъчни задължения

 

Бизнес - консултации

 

Регистрация на фирми

 

Преобразуване и ликвидация на фирми

 

Други

 

От създаването си до днес, счетоводната компания залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.

 

Контакти

СК ЕМ ДЖИ ЕС ООД

София, ул. Средна гора № 129
028326092