BGRegistar.com

СКОДИ ЕООД

Информация

Скоди ЕООД

 

Скоди ЕООД е фирма, специализирана в областта на счетоводните услуги и консултации. Компанията е със седалише град Стара Згора.


Специализирано счетоводно предприятие СКОДИ осъществява счетоводни и одиторски услуги. Те са съобразени с динамиката на ежедневието ни и с непрекъснато променящата се динамична пазарна среда.

 


Дружеството се е утвърдило на българския пазар като коректен партньор, характеризиращ се с висок професионализъм, лоялност и дискретност. Екипът от професионалисти предлага съвременно счетоводно обслужване и данъчна отчетност на своите клиенти. Фирмата използва професионален счетоводен и одиторски софтуер, който позволява комплексна автоматизация на икономическата дейност на фирми с различни видове дейност и форма на собственост. Счетоводната къща  предлага пълно абонаменто счетоводно обслужване на фирми.

 

 

 

Счетоводни услуги:                                           

 

- Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност.


- Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието.

 

 


- Текущо осчетоводяване на първичните документи.


- Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС, ИНТРАСТАТ и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС.


- Изготвяне на декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.


- Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения.


- Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти.


- Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки.


- Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.


- Изготвяне на инвентаризационни описи.


- Изготвяне на Годишен финансов отчет съгласно НСФОМСП (национален стандарт за финансовите отчети на малките и средни предприятия).


- Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.


- Изготвяне на Годишен финансов отчет съгласно МСФО (международни стандарти за финансовите отчети).

 


Одиторски услуги:                               


- Независим финансов одит.

 

Други услуги:                                      


- Изготвяне на финансови обосновки за получаване на банкови кредити.


- Консултации.


- Данъчна защита и участие при извършване на проверки от НАП.


- Финансов анализ на дейността на фирмата.


- Посещения на място в офис.

 

 

 

"Гарантираме лоялност и дискретност."

 

 

Контакти

СКОДИ ЕООД

Стара Загора, ул.П.Евтимий-122 , ет. 2
042620078, 042620178
0887745265
042/620678