BGRegistar.com

Ситара - М ЕООД - Продукти

Продукти

Ситара-М ЕООД широко е стъпила на българския пазар, изградила сериозен имидж на база солидния си опит.

 

Предлага съвременни съоръжения, които заемат челните места по качествени показатели на европейския пазар, отговарящи на индивидуалните изисквания на потребителите:

 

  • Стълбищни платформи: OMEGA, DELTA, CAMA Handi-Lift 6, CAMA Handi-Lift 7, CIBES S300

 

  • Вертикални подемници: CIBES A5000/7000, CIBES A8000, CIBES A4000, CIBES B1000, ALPIN, ELEVEX, LIFTBOY, STRATEGOS III/MID1000

 

  • Верижни стълбищни транспортьори: TREPPENKULI Standart, STAIRMAX, TREPPENKULI Public, Peter Auer TR-93B / TR-09

 

  • Платформен подемник за самолетни стълби: IKAROS

 

  • Подемник за басейни: Delphin Poollift

 

Представените от Ситара-М подемници и транспортьори имат широко поле на приложение. Те могат да се използват като решение при нови сгради, но голямото им предимство е, че са изключително подходящи за осигуряване на достъпна среда във вече съществуващи сгради и помещения. Без да е необходимо сериозно преустройство, стълбищните и вертикални платформи и верижни транспортьори могат да се използват в жилища, обществени и административни сгради, училища, спортни съоръжения, търговски и развлекателни центрове, паркинги и гаражи, подлези и надлези, за външен и вътрешен монтаж. Тези качества са особено подходящи за условията на българския пазар, където достъпната архитектурна среда за хората в неравностойно положение години наред не бе основен приоритет в строителството, което се явява предпоставка за широкото приложение на такива съоръжения понастоящем и в бъдеще.

 

Ситара-М подхожда с индивидуален подход към всеки отделен клиент, извършва огледи и консултации на място.

 

Осигуряването на сервизно обслужване от висококвалифицирани специалисти и непрекъснатото обновяване и иновации в съответствие с последните Евро-директиви и норми, са допълнителни гаранции за качеството на предлаганите продукти.

Контакти

НИКАС ООД

София, кв. Овча Купел, ул. Буземска 17, бл. 1
0888732327