BGRegistar.com

СИНЕРГИЯ 1 - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Информация

СИНЕРГИЯ 1 - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - СИНЕРГИЯ 1 е със седалище град София, ж.к. Красна поляна, бл. 223, вх. А, ап. 4.

 

Основните функции на Службата по трудова медицина / СТМ / са :

 

  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

 

  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

 

  • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа. СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ бр. 124 от 1997 година /.

 

  • Извършване на алкохолни проби на служители от транспортни и други фирми.

 

Разполага с екип, състоящ се от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.


Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

 

Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд по член 48, ал. 5 от Конституцията на Република България.

 

 

ЕКИП

Службата по трудова медицина - Синергия 1, разполага със следния екипа от висококвалифицирани специалисти :

 

д-р Марий Генадиев Татаров - специалист по трудова медицина Управител и ръководител на СТМ.


Д-р Марий Татаров е роден на 30. 10. 1964 година. Завършва Медицинска академия град София.
Специалист по професионални заболявания и клинична хомеопатия.


Специализирал в :

 

  • Катедрата по трудова медицина и професионални заболявания МУ София 
  • Национален център по обществено здраве към МЗ - етномедицината, фитотерапията, фитопрофилактиката 
  • Центъра за обучение и развитие на хомеопатията - клинична хомеопатия.


д-р Диана Николова Дикова - специалист по трудова медицина


Марияна Тошкова Тошкова


Георги Христов Недялков


Свобода Красимирова Евтимова


Емилия Иванова Христова

 

КОНТАКТИ

Службата по трудова медицина - Синергия 1 работи на територията на цялата страна.


Има разкрити офиси в :


град София
ж.к. Красна поляна, бл. 223, вх. А, Ап. 4 
тел. - 028281494 
GSM - 0878425824 
Email - marii_tatarov@mail.ru 
Интернет сайт - http://www.sinergia1.info
д-р Марий Генадиев Татаров

 

град Варна

ул. Д-р Пискюлиев 12 
GSM - 0878250501
GSM - 0878425824

 

град Стара Загора

ул. Пазарска 13, ет. 2, ст.9 
GSM - 0878425824


град Бяла Слатина
ул. Васил Левски 58 
GSM - 0878425824

 

Контакти

СИНЕРГИЯ 1 - СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

София, ул. Нишава № 35
028281494
0878425824