BGRegistar.com

СИМЕКС

Информация

СИМЕКС

Адрес: Криводол, ул. Георги Димитров 124 А Тел: 091 17 25 63 / 091 17 25 63 / 0889 99 61 28 Email: simex_03@abv.bg URL: СИМЕКС
Дружество СИМЕКС ЕООД олицетворява петдесетгодишните традиции в областа на общото машиностроене. Продукцията му намира реализация не само в България, но и в обединена Европа.
Специализирано е в следните видове производство:
 • Сyхи ръкaвни импyлсни филтpи – преднaзначени зa очиствaне oт прaх нa зaпрашен чъздyх и такивa гaзове в отрaсли нa промишленостa, кaто метaлургията, циментовaта пpомишленост, вaро и гипсодобивнa, скaлната обрaботка, сeлското стопaнство, миннaта прoмишленост и дp.;
 • Мокpи инеpционни филтpи – cъс същотo преднaзначение кaто сyхите, нo сe използвaт пpи повишенa влaжност нa очиствaния въздyх и гaз;
 • Широка гама от стандартни и подвижни гумено-лентови транспортьори, използвани за превоз на материали в различни области, като циментовата промишленост, химическата промишленост, селско стопанство, лека и преработвателна промишленост, вародобив, зърнопреработка, рудодобив, енергетика, въгледобив, хранително-вкусова проишленост и др.;
 • Инсталации за микропродукти – предназначени за получаване на високодисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300 микрометра чрез сепариране на насипни или смлени минерални суровини.
Разполагаме с нестандартно оборудване, включващо обикновенни метални конструкции или такива с повишена точност, изискващи специални части по документация на клиента или съвместно разработена такава.
Нашият екип е подбран изцяло от добре подготвени работници и специалисти, които могат на място при клиента да предложат оптимален вариант на техническо решение, а също и група за шеф-монтажна и мотажна дейност.
Машинният парк на дружеството представлява широка гама от универсални машини и CNC управлявани машини, позволяващи бързо преустройство, както следва:
Разкроечно – пресови:
 • гилотини: mах дебелина на срязвания материал ?=6мм, mах дължина на срязвания материал L=2000мм;
 • абканти: mах дебелина на огъвания материал ?=6мм, mах дължина на огъвания материал L=2000мм;
 • рундвал: mах дебелина на огъвания материал ?=6мм, mах дължина на огъвания материал L=2000мм, min диаметър на огъване d=180мм;
 • ножовки и лентоотрезни машини: mах диаметър на отрязвания материал d=400мм;
 • преси хидравлични: mах усилие – 200t;
 • плазмено рязане: mах дебелина на материала ?=20мм;
 • профилоогъваща машина: mах размер на профила 220Х80мм;
 • пясъкоструен апарат.
Металорежещи машини:
2.1 Универсални:
 • стругове: mах диаметър на обработвания детайл d=800мм, mах дължина на обработвания детайл L=2500мм;
 • фрези: mах движения по трите оси: х=950мм, у=320мм, z=460мм;
 • борверзи: mах движения по трите оси: х=1200мм, у=1200мм, z=1000мм;
 • протяжни машини: mах отвор на обработвания детайл Ф=200мм, mах ход на протегляне L=1500мм;
 • фрези за шпонъчни канали: mах ширина на шпонъчния канал h=20мм, mах дължина на шпонъчния канал L=1000мм;
 • координат машини: mах диаметър на разстъргване d=300мм, mах ход на разстъргване L=400мм;
 • шлайф машини плоски: mах движения по трите оси: х=500мм, у=1000мм, z=550мм;
 • шлайф машини центрови: mах диаметър на обработвания детайл d=200мм, mах дължина на шлифования детайл L=1200мм;
 • пробивни машини /бормашини/: mах диаметър на пробиване d=60мм, mах дебелина на материала ?=300мм;
 • зъбофрезови машини: mах модул m=12мм, mах диаметър на зъбното колело dmax=1000мм, min диаметър на зъбното колело dmin=40мм;
 • зъбодълбачни машини: max модул m=12мм, max диаметър на зъбното колело dmax=1000мм
 • шлицешлайф машини: max диаметър на шлайфане dmax=200мм, max дължина на шлайфане L=1200мм.
2.2 CNC управлявани машини:
 • обработващи машинни центри: управляеми координати – 3 броя, max движения по трите оси: х=1000мм, у=1000мм, z=800мм
Заваръчни машини:
 • заваръчни апарати за МИГ-МАГ заваряване;
 • заваръчни апарати за ръчно електродъгово заваряване.
Подемно транспортни машини:
 •  кранове: мостови и портални с товароподемност до 8t и височина на подема 6м.
В момента в дружеството се монтира технологична линия за производство на ролки за гумено-лентови транспортьори, която е оборудвана със строго специализирани агрегатни машини. Технологичната линия е на съвременно световно ниво, благодарение на което нашите ролки са едно конкурентноспособно изделие с много добри технически характеристики, на което може да се гарантира безаварийна работа над 20000 часа.

Контакти

СИМЕКС

0091172563/091172563/0889996128