BGRegistar.com

СИЕЛА ГРУП ЕООД

Информация

СИЕЛА ГРУП ЕООД


Сиела Груп ЕООД e фирма със седалище град Пловдив.

 

Развива своята дейност в областта на горското стопанство.

 

Занимава се с възобновяване на горско стопанство, залесяване и отглеждане на горски култури.

 

Създаването на нови горски стопанства включва дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, залесяване, попълване, отглеждане, инвентаризация на културите и подпомагане на естественото възобновяване.

 

Залесяването е изкуствено създаване на ново поколение гора чрез сеене на семена или засаждане на фиданки в подготвена почва и полагане на грижи за отглеждането им.

 


Сиела Груп ЕООД се занимава със залесяване и отглеждане на нови култури. Залесяването на дървесни видове, които са подходящи за условията на месторастене и притежават необходимите устойчивост и качества за постигане на поставените цели на залесяването.

 

Отглеждане на нови култури се извършва с цел възстановяване на гори и попълване на редици - залесяване в изредели гори.

 

Дейността по залесяване на горски култури, извършвани от Сиела Груп ЕООД включва :


Подготовка на почвата за залесяване - почистване на площта за залесяване, измерване и маркиране.


Отглеждане на горски култури, с цел създаване на оптимални условия за растеж и развитие на засадените дървесни видове в най - млада възраст, поддържането им в добро здравословно състояние, регулиране на състава на културата и създаване условия за производство на висококачествена дървесина.


Попълване на горските култури - възстановяване на загиналите през вегетационния период засадени фиданки.


Сиела Груп ЕООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

СИЕЛА ГРУП ЕООД

Пловдив, р-н Източен, ул. Капитан Коста Паница 6, ет. 8, ап. 28
0898600559