BGRegistar.com

СИГМА - ИС АД

Информация

СИГМА - ИС АД

 

 

СИГМА - ИС АД е българска компания учредена през 2002 година със седалище и адрес на управление град Перник, ул. Владайско въстание №1 и е част от мултинационалния холдинг Виохалко АД.

 

Производственият цех на дружеството е разположен на 10 600 кв.м, намира се на територията на Стомана Индъстри АД и е собственост на дружеството.

 

За осъществяване на дейността си, дружеството разполага с висококачествен осъвременен машинен парк.

 

Основните продукти и услуги, които дружеството предлага са, както следва:

 

  • Проектиране, изработване и монтаж на метални конструкции и нестандартно оборудване

 

  • Проектиране и изработване на промишлени вентилатори с широк спектър на работа

 

  • Проектиране, изработване и монтаж на аспирационно-обезпрашителни системи (Индустриални филтри – Филтърни ръкави - Циклони)

 

  • Проектиране, изработване и редизайн на вентилационни системи, включително електро и електронни табла (програемируеми логически контролери, инвертори и др.)

 

  • Проектиране, производство и монтаж на автоматизирани системи

 

  • Автоматизация на съществуващи машини и съоръжения

 

  • Ремонт, поддръжка и реконструкция на металургично оборудване – механообработка на ротационно-симетрични и призматично-корпусни детайли

 

  • Ремонт и възстановяване на електрооборудване, ремонт на двигатели с постоянен и променлив ток, производство на бобини

 

  • Ремонт и поддръжка на мостови кранове и подемни съоръжения.

 

 

Контакти

СИГМА - ИС АД

Перник, ул. Владайско въстание 1
076681266, 076681700
0894751266
076681648