BGRegistar.com

СИАНА ЕЛЕКТРИК ЕООД - Продукти

Продукти

СИАНА ЕЛЕКТРИК ЕООД

Сиана Електрик ЕООД извършва доставка на електро- и енергооборудване, промишлено оборудване и резервни части към него в следните основни направления:

 


Електродвигатели
- асинхронни и синхронни, общопромишлени, многоскоростни, специално изпълнение - в широка гама по мощност и обороти.

 

Генератори.

 

Помпи, компресори и резервни части.

 

КИП и А - релета, автоматични изключватели, прекъсвачи, трансформатори, контролно - измервателна апаратура и приводи тип МЭО.

 


Изолатори
- стъклени и полимерни изолатори за високо напрежение, линейна арматура и приспособления за подмяна на дефектирали изолаторни елементи.

 

Трансформаторни въводи.

 

Резервни части за турбини, котли и генератори.

 

Фасонни елементи за тръбопроводи - колена, щуцери, тройници, диафрагми, блокове за високо налягане и температура.

 

Тръби - шевни и безшевни от различни видове стомана.

 

Въздушни топлообменни апарати и секции за тях.

 

Сиана Електрик ЕООД извършва и конкретни заявки на клиенти.

 

Сиана Електрик ЕООД предлага изделия с гарантиран произход и качество, отговарящи на международните стандарти. При доставка изделията са придружени с документи съгласно европейските норми.

 

 

Контакти

СИАНА ЕЛЕКТРИК ЕООД

София, бул. Никола Вапцаров № 17 - 21, ет.2, офис 3
028658129, 028658139
0888262684