BGRegistar.com

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА

Информация

Сдружение Егида е неполитическа, независима неправителствена организацяи с идеална цел. Егида доброволческа, втономна организация за помощ на хора с увреждания, интелектуални и физически.


Основаването на "Егида" е през 1994 година в град Пазарджик в качеството  на клон на Националната асоциация за подкрепа на хората с психични проблеми. През 2000 година, "Егида" се регистрира като независимо юридическо лице - "Организация с нестопанска цел Егида". През годините организацията е запазила и развила своята философия да обединява близките  на хората с интелектуални увреждания и затруднения и специалистите, заети с грижата за болните и техните проблеми.

 

Сдружение ЕГИДА се фокусира върху това да подобрява качеството на живот на хората с увреждане, развивайки своята дейност в социалния сектор.

 


Подкрепата на хора с интелектуални затруднения и техните семейства е основната цел на организацията. Сдружението осигурява:


- представляване и защита на техните права съгласно българското и международното законодателство


-  разпространение на знания


- постигане на по-висок стандарт на живот и услуги, предоставяни на хората с интелектуални увреждания и тяхната интеграция в обществото

 

 

Сдружение егидаСдружение Егида е член  на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения  БАЛИЗ и Inclusion International.

 

"Всеки може да има един живот без граници".

 

 

Контакти

СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА

Пазарджик, бул. Мария Луиза 63
034443800