BGRegistar.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

Информация

Българска асоциация за управление на хора


Българска асоциация за управление на хора е създадена през 2000 година със седалище град София.

 

Асоциацията е неправителствена организация, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията.

 

Асоциацията се състои от триста детдесет и пет индивидуални и двеста тридесет и девет корпоративни члена, работещи като управители на фирми, ръководители на отдели по човешките ресурси в български и мултинационални компании и банки, мениджъри по обучението и развитието, специалисти от консултантски фирми и академични представители.

 

Българска асоциация за управление на хора е член на Европейската Асоциация за управление на персонала и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси.

 

Дейности , с които се занимава Българска асоциация за управление на хора:

 

     -  Организира различни работни семинари, симпозиуми и кръгли маси в областта на развитието

        на човешките ресурси.

     -  Организира Национални конференции с международно участие. 

     -  Поддържа уеб страница - bhrmda.bg.

     -  Изготвя и разпространява месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в

        областта на човешките ресурси и дейността на сдружението.

 

Българска асоциация за управление на хора :

 

     -  Подпомага и усъвършенства професионалистите в областта на управлението на човешките

        ресурси.

     -  Съдейства за издигане на статута на професията.

     -  Предлага различни възможности за професионално развитие и изява чрез създаване на

        широка мрежа от форуми и дискусии.

Контакти

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

София, ул.Княз Борис І 49, ап.2
029501090, 029501091