BGRegistar.com

СГК-СКАЛА ООД

Информация

Информация

SGK - SKALA е частна Българска компания, основана през 1991 год., създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриални процеси. Комбиниран е интелектуалният потенциал и дългогодишния опит на висококвалифицирани специалисти в областта на проучване, разработка и инженерни решения в областта на непрекъснатите и дискретни процеси в промишлеността, изграждане на интегрирани микропроцесорни системи за контрол и управление.

 


SGK - SKALA произвежда и предлага електронни везни - автомобилни, вагонни, платформени, броячни, лентови, кранови, разходомерни, електронни дозиращи системи, специализирани модули и инсталации, специализиран софтуер за следене и управление. Тя предлага на пазара тензометрични теглоизмервателни датчици от световния лидер VISHAY TEDEA HUNTLEIGH, контролери за управление на технологични процеси от Британската компания DATA TRACK, кранови везни, динамометри и апаратура от Американската компания MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.

 

Модерните Електронни Везни и Дозиращи Системи не се ограничават само с измервателни функции. Днес те играят важна роля при управлението, производството, баланса на суровини и материали за всеки Технологичен Процес.

 

В сегашното време на информационни технологии и мобилни комуникации SGK - SKALA върви в крак с новостите - изгражда локални мрежи, свързани по радиоканал. Основните градивни елементи на мрежата са всякакъв вид средства за измерване – самостоятелни елекронни преобразуватели за измерване на температура, налягане, обем, електрически величини, механични усилия и маса - елекронни автомобилни, вагонни, платформени, броячни, кранови, лентови везни и електронни дозиращи системи.

 

Качеството и надеждността са безкомпромисни и гарантирани от предлаганото оборудване. Дружеството е регистрирано по ISO 9001:2000.

 

Обобщаващото, което се крие зад наименованието и хората на SGK - SKALA, това е:

 

ТОЧНОСТ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ

 

Продукти

SGK-SKALA предлага:

 

 • Компоненти,
 • Прецизни везни,
 • Везни със специално приложение,
 • Кранови везни,
 • Везни за измерване в поток,
 • Настолни везни,
 • Автомобилни везни,
 • Платформени везни,
 • Вагонни везни,
 • Дозиращи системи,
 • Клетъчни мрежи.

Контакти

СГК-СКАЛА ООД

София, ул. Президент Линкълн 82
029201979
0899906973
029291965