BGRegistar.com

САТУРН 2

Информация

САТУРН 2

Адрес: Бургас, ЮПЗ, Промишлена база Сатурн 2 Тел: 056 87 48 54 / 0897 94 26 31 Email: g.stambolieva@abv.bg URL: САТУРН 2

Фирма "Сатурн 2" ООД е създадена в края на 1991г. като ЕТ "Сатурн" с предмет на дейност: направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации. През 2003г. ЕТ се преобразува в "Сатурн - 2” ООД. Фирмата е 100% частна. Започва своята дейност с 2 работника, а през 2007г. вече има висококвалифициран персонал от 70 работници на трудов договор.
Точност, коректност и лоялност към клиентите и партньорите са основните принципи на “Сатурн 2” ООД. Големият брой обекти, извършени от фирмата, е доказателство за това. Сред тях са: хотели, жск, дискотеки, вилни селища, търговски базари и центрове, кина, ресторанти, стадиони и много други обекти в гр.София, гр.Банско, с.Равда, гр.Плевен, гр.Несебър, в.с.Св.Влас, гр.Бургас, гр.Созопол, к.к Слънчев бряг и др.
"Сатурн 2" ООД разполага със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и навременно реагиране при поддръжката на ел. инсталациите в заведения, офиси и жск.

Дружеството е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строителство от:
  • ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, с приоритет на групата строежи оттрета до пета категория;
  • ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура, с приоритет на групата строежи от първа до трета категория;
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, с приоритет на групата строежи от втора и трета категория;
  • ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности.
Предлагани услуги:
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на слаботокови и силнотокови ел.инсталации;
  • Окабеляване на ново помещение и монтаж на осветителни тела;
  • Монтаж на главни разпределителни табла;
  • Внос и продажба на силно и слаботокови кабели от Турция.

Контакти

САТУРН 2

Бургас, ЮПЗ, Промишлена база Сатурн 2
0056874854/0897942631