BGRegistar.com

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ВИДЕНТ ЕООД

Информация

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ВИДЕНТ ЕООД

Медико - техническа лаборатория Видент ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ.

 

В Медико - техническа лаборатория Видент ЕООД работят високо квалифицирани зъботехници.

 

В лаборатория Видент се изработват специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати, свъзани със стомотологичното ортопедично лечени, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика.

 

Медико - техническа лаборатория Видент ЕООД изработва и предлага подвижно протезиране, неподвижно протезиране, моделно ляти протези, металокерамика и ортодонтски апарати.

 

Изработват се по различни технологични методи, със специални за това машини и инстроменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали.

 

Дейността се извършва в лицензирано по Закона за лечебните заведения помещение, отговарящо на изискранията за производво.

 

Медико - техническа лаборатория Видент ЕООД изработва и предлага висококачествени денталени продукти, отговарящ на всички стандарти и изисквания, изработени по индивидуалните характеристики и желания на всеки отделен пациент, отговарящи на съвреминните изиквания на потребителя за красива усмивка.

 

Удоволствието да се усмихвате е единствената цел и резултат от иновативно и естетично изработване на коронки, мостове, протези и шини в лаборатория Видент.

 

Качеството на продуктите е съобразено с европейските норми и стандарти, но цените са съобразени с доходите и възможностите на българските потребители.

 

 

Контакти

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ВИДЕНТ ЕООД

Стамболийски, ул. Дунав 43, ет. 1, работни помещения 6 и 6 А
03392101
0888504692