BGRegistar.com

САГРАДА ООД

Информация

строителна компания саграда Пловдив

 

 

Саграда ООД е специализирана фирма за строителство и цялостно изпълнение на комплексни обекти и строителни съоръжения.

 

 

Компанията изгражда жилищно, културно-битово и промишлено строителство.

 

 

Фирмата е регистрирана в Централния регистър на Камарата на строителите на България с протокол 0066/16.10.2008 г. Строителна компания Саграда е регистрирана и в Строителна камара Пловдив.

 

 


Строителна компания Саграда извършва строителни дейности в следните категории и групи строежи:

 

 


- I група, фирмата притежава Удостоверение № І – TV 012643; Строежи от трета до пета категория съгласно ч. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

 

 

- V група, фирмата притежава Удостоверение № V - TV 008787

 

 

- II група, фирмата притежава Удостоверение № ІІ - TV 003343; Строежи от трета и четвърта категория съгл. чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС

 

 


Саграда ООД се занимава още с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

 

 

Търговията на едро и дребно със строителни материали също е част от дейността на дружеството.

 

 

Специалистите, заети в компанията извършват консултации и услуги в сферата на строителството.

 

 

Контакти

САГРАДА

Пловдив, ул. Ибър № 25, кв. Кършияка
032940038