BGRegistar.com

РУНО - КАЗАНЛЪК ЕАД

Информация

РУНО - КАЗАНЛЪК ЕАД

Руно - Казанлък EАД e частно дружество, основано през 2003 година със седалище град Казанлък.

 

Дружеството наследява дейността по обработка на серява вълна и производство на вълнена лента от Катекс АД.

 

Дружеството развива дейности в няколко направления :

 

Производство на вълнени ленти - свързано с преработката на серява вълна и прана вълна до вълнени ленти.

 

Производство на пара - произвежда топлоенергия от собствена парова централа. Топлоенергията е предназначена за собствени нужди.

 

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

През 2003 година Руно - Казанлък EАД придобива няколко водно - електрически централи с обща максимална мощност до десет МW.

 

Притежава Лиценз за производство на електрическа енергия.

 

През 2009 година дружеството изгражда фотоволтаичен парк на собствена територия с инсталирана максимална мощност от сто и седемдесет KWp.

 

Овощарство - през 2006 година дружеството започва да инвестира в селското стопанство.

 

Създадена е овощна градина с площ от около сто хектара върху собствени и арендовани селскостопански земи близо до град Казанлък.

 

В овощната градина са засадени черешови дръвчета, малини и шипки.

 

Обработката на овощната градина се извършва със собствена селскостопанска техника.

 

Има изградени четири сондажни кладенци и система за капково напояване. Монтирани са хидрокулер и хладилна камера за охлаждане на черешите.

 

Разполага с пълно оборудване с оптични камери за охлаждане и сортиране на черешите. Руно - Казанлък EАД произвежда и продава пресни плодове с високо качество.Контакти

РУНО - КАЗАНЛЪК ЕАД

Казанлък, ул. М. Стайнов № 4
043162390, 043163345
0896145050, 0878538641