BGRegistar.com

РУДМЕТАЛ АД

Информация

РУДМЕТАЛ АД

Рудметал АД е частно акционерно дружество, регистрирано през 1999 година със седалище град Рудозем. Акционери на дружеството са бивши работници и служители на обявените в ликвидация дружества Горубсо - Рудозем ЕАД и Горубсо - РОФ ЕАД.

 

Приоритетно място в социално - икономическото развитие на община Рудозем заема минно - добивната и преработваща промишленост, с основно структурно - определящо предприятие Рудметал АД.

 

Дружеството е специализирано в подземен рудодобив и минно строителство, като притежава две концесии за добив на подземни богатства.

 

От 2001 година Рудметал АД е собственик на рудник Димов дол, като през 2002 година сключва концесионния договор за добив на оловно - цинкови руди. До края на 2012 година са добити 777 650 тона руда, като забойната линия достига на дълбочина до 400 метра под земята.

 

Втората концесия Рудметал АД получава през 2007 година за добив на скално - облицовъчни материали, мраморен брекчоконгломерат от находище Дълга усойка.

 

Суровината по своя вид и структура е уникална за страната и света. Срещат се два основни декоративни типа - светлосив и розов. Дружеството възнамерява да построи най - модерното предприятие за обработка на скално - облицовъчни материали. За целта са закупени две автоматизирани поточни линии на италианската фирма BRETON и 60-ножов гатер на италианската фирма BM.

 

Рудметал АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на конзолни кранове, мостови и конзолни кранове и релсовите пътища към тях, подвижни работни площадки, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, на самоходни или несамоходни шасита.

 

През 2012 година Рудметал АД спечели проект Подобряване на безопасността на работните места. Проектът е финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Контакти

РУДМЕТАЛ АД

Рудозем, Промишлена зона
030653335