BGRegistar.com

РОТОПРИНТ ООД

Информация

РОТОПРИНТ ООД


Ротопринт ООД е фирма със седалище град София.

 

Специализирана в изра­ботката на ролни етикети и гъвкави опаковки.

 

Ротопринт ООД се е наложила на пазара с високо качество, надеждност и бързина на изпълнение на поръчките. Изработва самозалепващи етикети на ролка за автоматично и ръчно лепене.

 

От 2008 година Ротопринт разполага със собствена производ­ствена и административна сграда, близо до София в село Равно поле. За високото качество на продуктите се използват едни от най - модерните в технологичния бранш машини - Gallus - Швейцария, Newfoil - Великобритания и SMAG - Франция.

 

NILPETER FA 2500, GALLUS EM 280, позволяващи печат до осем цвя­та - комбинация от сито- и флексопе­чат, топъл печат, шестцветен GALLUS TCS 250 - семи - ротари офсетова ма­шина, с топъл печат, преге, UV лаки­ране гланц и мат, щанцоване, разли­стване, NEWFOIL - неограничен брой цветове топъл печат, номерация, сухо преге, ламиниране и щанцоване.

 

Продукцията на Ротопринт включва - етикети за алкохолни напитки - вино, високоалкохолни напитки, тер­моетикети за автоматични везни, етикети за минерални води, за храни­телни и козметични продукти. Голяма част от етикетите се изработват за български производители, възлагали поръчките си преди време извън страната, поради високите си из­исквания към качеството и техноло­гичната невъзможност да бъдат произведени в България.

 

Продуктите на Ротопринт са с безупречна изработка на достъпни цени. От съществено значение за крайния резултат е качеството на печатните форми, които се произвеждат по дигитална тех­нология - СТР - Computer to plate, без използването на филми, и осигу­ряват високо качество и изключителна производствена стабилност.

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008. Внедрена е ERP сис­тема и е създадена организация за проследяване изпълнението на по­ръчките и проверка на качество­то на всеки етап от технологичния процес, което гарантира повторя­емост на параметрите при всеки следващ тираж.

 

Освен с високотехнологично и производително оборудване Рото­принт разполага и с екип от квалифицирани специалисти полиграфисти, гарантиращи изработка на самозалепва­щи етикети с най - доброто качество.

 

Рото­принт печели отличия на Grand Prix Cyrel 2005 и International Grand Prix Cyrel 2006.

 

 

Контакти

РОТОПРИНТ ООД

Равно поле, Индустриална зона
029732419, 029732448, 072568777
029732416, 072568768