BGRegistar.com

Роса ООД

Информация

Информация

Роса ООД е българска компания със седалище град Велико Търново, бул. България № 25.

 

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана, една от водещите фирми специализирана в разработване и проектиране на решения, насочени към малкия и среден бизнес.


Занимава с разработване на инвестиционни проекти, проектиране на хидро-технически обекти, експертни оценки и управление на язовири.


От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.

Повече информация относно обектите, на които Роса ООД е оператор може да откриете тук.

 

 
Дейността на Роса ООД, като оператор на язовири, съгласно изискванията на чл. 138в от Закона за водите и наредбите свързани с безопасната експлоатация на язовири и обслужващите ги хидротехнически съоръжения включва:

 

 • наблюдение и контрол на техническото състояние на хидротехническите съоръжения по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирната стена и прилежащите й съоръжения - преливник, основен изпускател и др.
 • инвеститорски и технически контрол при изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и др.
 • измервания с контролно - измервателната система в съответствие с програмата за технически контрол на язовира и прилежащите му съоръжение;
 • присъствие като компетентно техническо лице от страна на собственика в редовните комисии по обследване на техническото състояние и експлоатация на хидротехническото съоръжение;
 • изготвяне на компетентни правни становища във връзка с експлоатацията, обслужването и извънплановите и аварийни ремонти на съоръженията;
 • изготвяне на необходимата документация и представянето и при задействане и провеждане на процедура по изваждане от списъка за язовирите на определени водоеми, неотговарящи на изискванията за язовири;
 • изготвяне на задание за проучване и проектиране на ремонтно-възстановителни работи по хидротехнически съоръжения;
 • подготовка на нови аварийни планове за действие и актуализация на съществуващите;
 • изготвяне на пълна тръжна документация за проектни и ремонтно-строителни дейности на хидротехнически съоръжения;
  възстановяване или изработване на техническата документация на хидротехнически съоръжения;
 • създаване и поддържане на база от данни чрез геоинформационни системи, обслужващи експлоатацията на язовири, хвостохранилища и др.;
 • проектиране, монтаж и поддръжка на системи за дистанционно наблюдение на хидротехнически съоръжения и напоителни системи.

 

ЗА НАС - РЕФЕРЕНЦИИ

Стабилно стъпила на българския пазар, Роса ООД се е доказала във времето, ползва се с отлична репутация на надежден и предпочитан партньор. Радва се на доволни клиенти поради коректност, точност и прецизност в изпълнението на своята работа.


Разполага с екип от хидроспециалисти, притежаващи подходящи умения и опит, успешно справящи се с професионалните предизвикателства.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, Роса ООД се наложи и утвърди, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

 

 


Дружеството се представлява от инж. Георги Терзиев в качеството на Управител.

 

Контакти

Роса ООД

Велико Търново, бул. България 25, ет.1
062629011, 062603778
0888851117
062601536