BGRegistar.com

Рожен - 1 ЕООД - Контакти

Контакти

Рожен - 1 ЕООД - Централен офис


гр. Пловдив, ул. Полет 84


тел.: +359 (32) 512 897; +359 882 171 785; +359 885 992 925
e-mail: rojen.plovdiv@rojen-1.com

 

 

Рожен - 1 ЕООД - Офис Пазарджик


гр. Пазарджик, ул. Заводска 1


тел.: +359 884 500 042
e-mail: rojen.pazardjik@abv.bg

 

 

Рожен - 1 ЕООД - Офис Хасково


гр. Хасково, бул. Съединение 62

 
тел.: +359 884 254 563
e-mail: rojen_haskovo@abv.bg

 

Рожен - 1 ЕООД - Офис Стара Загора


гр. Стара Загора, ул. Сердика 10

 
тел.: +359 884 500 090
e-mail: rojen_st_zagora@abv.bg

 

 

Рожен - 1 ЕООД - Офис Сливен


гр. Сливен, кв. Клуцохор, бул. Тракия 59

 
тел.: +359 884 500 082
e-mail: rojen_sliven@abv.bg

 


Рожен - 1 ЕООД - Офис Бургас

 

гр. Бургас, Северна промишлена зона, УПИ 5, кв. 6

 

тел.: +359 882 599 581; +359 882 599 579
e-mail: rojen.burgas@abv.bg

 


Рожен - 1 ЕООД - Офис Смолян

 

гр. Смолян, ул. Коста Аврамиков № 41

 

тел.: +359 882 958 882
e-mail: rojen.smolyan@rojen-1.com

Контакти

Рожен - 1 ЕООД

Пловдив, ул. Полет 84
032512897
0882171785, 0885992925