BGRegistar.com

РОДОПЕЯ БЕЛЕВ

Информация

РОДОПЕЯ БЕЛЕВ

 

Фирма РОДОПЕЯ БЕЛЕВ се занимава с производство на мляко и млечни продукти. Продукцията  е с марка “РОДОПЕЯ”  позната и търсена, както в района така и в цялата страна.

 

Закупeна е производствената и административната сграда на бившото млекопреработвателно предприятие “СЕРДИКА”.

 

Разполага с добър машинен парк за производствена дейност. Производствена сграда – отговаря на съвременните изисквания за производство на млечни продукти.

 

В нея се намират – три приемни линии за мляко, лаборатория, цех за кашкавал, цех сирене, цех масло, цех извара, цех за кисело мляко, заквасочно отделение, топли камери, охладителни камери, хладилни камери за зреене и съхранение на готовата продукция, района е с добра инфраструктура.

 

 

РОДОПЕЯ БЕЛЕВ е оборудвана с модерен стол за персонала. Спазват се всички хигиенни изисквания при производство на млечни продукти.

 

Има изградена централна измиваща система /ЦИС/ за технологичното оборудване. “Родопея – Белев “ ЕООД изкупува сурово мляко от седемнадесет млекосъбирателни пункта и пет ферми в различни населени места с цел по-добро качество на изкупуваното прясно мляко.

 

 

Производството и реализацията са ритмични, което помага за добрата работа на фирмата. Тя е една от най – успелите фирми в града и един от най- големите данъкоплатци, отличаващ се с коректност и точност в плащанията си.

Фирма “РОДОПЕЯ – БЕЛЕВ” ЕООД, град Смолян, има за цел да увеличава производството и асортимента на своите продукти. Стремежът е откриване на нови пазари в страната и чужбина. Притежава лиценз за износ.

Фирмата има идея за създаване на нови продукти, като: плодови млека и др. Развиване на по-добра маркетингова дейност и откриване на нови пазари.

 

 

Голямо внимание се обръща на рекламата на фирмата . Има построени билбордове, рекламира се в месни издания, правят се спонсорства, помага се на нуждаещите хора и домове за сираци и др. Но най-добрата реклама за фирмата си остава качеството на произведените продукти.

Пазарите на фирмата са в цялата страна. Създадена е дистрибуторска мрежа с цел по-бързата реализация. Имаме дистрибутори в Смолян, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Петрич и др. (Бургас), “Чугунолеярен завод” (Враца), “Метизи” (Роман).

Контакти

РОДОПЕЯ БЕЛЕВ

Смолян, ул. Тракия 20
030164519, 030164524, 030164523