BGRegistar.com

Ритал ЕООД - Продукти и услуги

Продукти и услуги

Rittal GmbH & Co. KG е водещ световен доставчик на:

 

  • Индустриални решение: модулни табла, решения за електро-разпределение (ниско и средно напрежение), индустриална климатизация.

 

  • ИТ инфраструктура: 19“ мрежови и сървърни шкафове, електро-разпределение за центрове за данни, прецизна климатизация, системи за мониторинг на ИТ приложения, физическа сигурност за центрове за данни, DCIM система.


Благодарение на богатата си продуктова гама, Rittal GmbH & Co. KG предлага решения до ключ за:

 

  • индустриални отрасли: Автоматизация, Алтернативна енергия, Машиностроене, Пътна инфраструктура, Строителна инфраструктура, Хранително-вкусова промишленост.

 

  • ИТ направления: Транспортни и трафик системи, Collocation, Облачни, Hyperscale, Edge центрове за данни, Supercomputing.

 

Нашите клиенти могат да разчитат на следните допълнителни услуги:

 

  • Предпроектно консултиране - анализ и избор на най-подходящо система/решение.

 

  • Изготвяне на пълен комплект проекти за конкретно приложение.

 

  • Изработване на спецификации - задания за конкретно приложение.

 

  • Анализ на текущо състояние в център за данни и съответни обосновани препоръки за оптимизация на базата на CFD анализ.

 

  • Сервизни договори за профилактика и превенция на аварийни ситуации.

 

  • Сервизен договор със съответно време за реакция.

 

Rittal съставлява 64 дъщерни дружества, повече от 250 сервизни партньора и над 1000 сервизни инженери по целия свят. Повече от 60 години сме готови да предложим съвети, помощ и продуктови решения. Ритал ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, които да могат да посрещнат и да удовлетворят нуждите на клиентите си. Фирмата има складови бази в гр. София и гр. Пловдив.

 

Допълнителна информация можете да намерите на https://www.rittal.com/bg-bg/

 

За контакти: https://www.rittal.com/bg-bg/Company/Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Ритал ЕООД

София, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сграда 7, ет.2
024390550
024390659