BGRegistar.com

РИСК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД - Сдружение Българска Риск Мениджмънт Асоциация - БРИМА

Сдружение Българска Риск Мениджмънт Асоциация - БРИМА

АСОЦИАЦИЯ НА РИСК МЕНИДЖЪРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (БРИМА) е учредена на 21.11.2014г. Дейностите на Асоциацията са концентрирани в развитие, въвеждане и прилагане на добри практики и иновации, техническа помощ и обучение в сферата „Оценката и управление на риска“.

 

 

Асоциация на риск мениджърите в България (BRIMA) е сдружение на професионалисти в сферата на оценка и управление на риска. Усилията на тази общност са насочени към популяризираме на оценката на риска като инструмент за успешно управление. Оценката и управлението на риска е изключително важна в организациите и асоциацията цели да утвърди ролята на професията ’риск мениджър‘ създавайки квалифицирани професионалисти.

 

 

За реализиране на целите си Асоциацията планира семинари, обучения, сбирки, форуми, тематични лекции; подпомагаме академичната общност, бизнеса и застрахователния сектор за разработване и въвеждане на индивидуални или общи методики в областта на оценката и управлението на риска и прилагането на добри практики.

 

 

Асоциацията е пълноправен член на Федерацията на европейските асоциации по риск мениджмънт (FERMA). Съвместно с Федерацията се планира създаване на сертифициращо звено в България за валидиране на знания и обучение на професионалисти в сферата оценка и управление на риска.

 

 

Председател на асоциацията е доц. д-р Жечо Каличин.

Контакти

РИСК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, р-н Лозенец, ул. Минзухар № 3
0888254151