BGRegistar.com

РИСК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

РИСК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Риск Консулт България ЕООД е със седалище град София.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Дружеството предоставя консултантски услуги на български и чуждестранни физически и юредически лица относно управление и обезпечение на риска в различни области.

 

Риск Консулт България ЕООД извършва анализи на риска, включващи рискове на локацията, стопански рискове, предприемачески рискове, продуктови и рискове за наети лица на трудов договор.

 

Предлага услуги за изследване на риска, подготвяйки предложения относно преодоляване, респективно намаляване на риска, посредством техническо и организационно избягване и свързаното с това управление.

 

Риск Консулт България ЕООД предлага и услуга за изготвяне на оценки.

 

Риск Консулт България ЕООД извършва следните услуги:

 

     -  Ангажименти по изразяване на сигурност.

     -  Специализирани консултантски услуги.

     -  Бизнес риск услуги.

     -  Консултантски услуги при сделки.

     -  Извършване на бизнес оценка.

     -  Бизнес консултации.

     -  Международно данъчно облагане.

     -  Публичен сектор.

 

 

Контакти

РИСК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, р-н Лозенец, ул. Минзухар № 3
0888254151