BGRegistar.com

Риск Инженеринг АД - Дейност

Дейност

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Риск Инженеринг АД предлага :

 

 

Консултантски услуги свързани с оценка на риска при експлоатация на рискови обекти.

 

Проучване, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на енергийни обекти.

 

Модернизация на енергийни обекти и оптимизация на експлоатацията.

 

Оценка на остатъчния ресурс на енергийни обекти.

 

Управление на енергийни и инфраструктурни проекти.

 

Управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

 

Експлоатация на ел. обекти.

 

Проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на ВЕИ.

 

Разработване на информационни системи свързани с управление на конфигурацията на сложни обекти.Контакти

Риск Инженеринг АД

София, ул. Вихрен № 10
028089702, 028089704
029507751