BGRegistar.com

Риск Инженеринг АД

Информация

Риск Инженеринг АД

Риск Инженеринг АД е създадена през 1990 година със седалище град София.

 

Български инженери и физици основават една от първите български частни компании в областта на инженеринговите и консултантските услуги.

 

Първоначално дейността е насочена към оценка и управление на риска и надеждността при експлоатация на сложни обекти в енергетиката и химическата промишленост.

 

Днес компанията предлага пълен набор от инженерингови и консултантски услуги, приложими във всяка сфера на енергийния сектор, като изпълнява проекти от национална и международна значимост.

 

Вече двадесет и три години Риск Инженеринг АД успешно се справя с бизнес предизвикателствата и защитава репутацията си на лидер в енергийния сектор.

 

Дружеството показва висок професионализъм и отговорност при предоставянето на инженерингови и консултантски услуги.

 

Екип от над двеста компетентни специалисти, професионалисти и експерти с многостранна квалификация продължава да търси гъвкав подход и иновативност при задоволяване на нуждите на клиентите, осигурявайки първокласно качество и пълно съответствие с международните стандарти и изисквания.

 

Дружеството разполага с повече от 2 000 квалифицирани работници чрез мрежата си от свързани компании. 

 

Риск Инженеринг АД си сътрудничи с водещи международни компании и научно - изследователски институти с цел развитие и обмен на технологии.

 

Контакти

Риск Инженеринг АД

София, ул. Вихрен № 10
028089702, 028089704
029507751