BGRegistar.com

РИМПЕКС ООД - Продукти и услуги

Продукти и услуги

Римпекс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, чиято дейност включва изпълнение, текущо сервизно обслужване и ремонт на:

 

  • Огнеупорни футеровки на всички видове пещи и котли - металургични, стъкларски, керамични пещи, пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли.

 

  •  Пенополиуретанови изолации в температурен интервал (-150 ~ 150)оС на хладилни камери, стабилизатори за вино и концентриран алкохол, тръбопроводи и др.

 

  •  Топлинна изолация на открити топлопроводи и съдове с изолационна вата и безазбестова обмазка.

 

Компанията непрекъснато инвестира в разширяване спектъра на предлаганите дейности и услуги.


Клиентите и партньорите високо ценят експедитивността, коректността, надеждността и отлично платежно поведение на фирмата.


Римпекс ООД се е наложила и утвърдила, като лидер в своя бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Римпекс ООД е сред водещите компании на българския пазар.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.

 

Продукти

Изолационни материали

 

Римпекс ООД предлага произведени в Китай изолационни материали – калциево-силикатни (воластонитови) плочи с работна температура до 1000 оС и огнеупорни вати и изделия на основата на керамични влакна с работна температура до 1260 оС и до 1400 оС. Предлагат се и вати и изделия на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.

 

Неформувани огнеупорни материали


Бетони, набивни и торкретни маси, лепила, обмазки и др са най-бързо развиващата се част на огнеупорното производство. В развитите в индустриално отношение страни делът на неформуваните огнеупори е над 50% от от общо произвежданите огнеупорни материали и тенденцията е за неговото нарастване.


Изпълнението на огнеупорни облицовки с неформувани огнеупори има редица предимства пред изпълнението с огнеупорни изделия (тухли): механизирано (а в някои случаи и роботизирано) изпълнение на облицовките, възможности за многократни междинни ремонти със запазване на неизносената част, по-нисък относителен разход на огнеупорен материал и др.


Развивайки производството на висококачествени неформувани огнеупори и съдействайки за тяхното внедряване у нас, Римпекс ООД предоставя допълнителни възможности на своите партньори за повишаване на тяхната конкурентноспособност.

 

Огнеупорни изделия


Римпекс ООД произвежда сложнофасонни и едрогабаритни изделия от огнеупорен бетон. Изделията се термообработват по температурен режим, който съответства на тяхната форма и тегло.


За собствената си сервизна дейност и като търговски продукт Римпекс ООД внася от Китай и предлага на вътрешния и на международния пазар шамотни, високоалумоокисни и магнезиални огнеупорни изделия.

 

Контакти

РИМПЕКС ООД

Лесново, с. Лесново 2119, община Елин Пелин
072560550
072560651