BGRegistar.com

Римпекс ООД - Продукти и услуги

вносител на магнезиални огнеупорни изделия, едрогабаритни изделия от огнеупорен бетон, огнеупорни футеровки на всички видове котли, огнеупорни футеровки на всички видове пещи, пенополиуретанови изолации на хладилни камери, препоръчана фирма за изолационни материали, препоръчана фирма за огнеупорни изделия, препоръчана фирма за огнеупорни материали, препоръчана фирма за огнеупорни футеровки, продажба на качествени огнеупорни изделия, продажба на огнеупорни материали, производител на неформувани огнеупорни материали, производител на огнеупорни изделия, производство на изделия от огнеупорен бетон, производство на изолационни материали лесново, производство на неформувани огнеупорни материали, ремонт и сервиз на индустриални пещи, ремонт и сервиз на огнеупорните футеровки, ремонт на огнеупорните футеровки, римпекс, римпекс оод, римпекс оод лесново, светът на огнеупорните материали, сервиз на огнеупорни футеровки, сервизно обслужване на съдове с изолационна вата, сложнофасонни изделия от огнеупорен бетон, строителство на огнеупорни футеровки, топлинна изолация на открити топлопроводи, фирма вносител на изолационни материали, фирма за ремонт и сервиз на индустриални пещи

Продукти и услуги

Римпекс ООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, чиято дейност включва изпълнение, текущо сервизно обслужване и ремонт на:

 

  • Огнеупорни футеровки на всички видове пещи и котли - металургични, стъкларски, керамични пещи, пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли.

 

  •  Пенополиуретанови изолации в температурен интервал (-150 ~ 150)оС на хладилни камери, стабилизатори за вино и концентриран алкохол, тръбопроводи и др.

 

  •  Топлинна изолация на открити топлопроводи и съдове с изолационна вата и безазбестова обмазка.

 

Компанията непрекъснато инвестира в разширяване спектъра на предлаганите дейности и услуги.


Клиентите и партньорите високо ценят експедитивността, коректността, надеждността и отлично платежно поведение на фирмата.


Римпекс ООД се е наложила и утвърдила, като лидер в своя бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Римпекс ООД е сред водещите компании на българския пазар.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.

 

Продукти

 

Изолационни материали

 

Римпекс ООД предлага произведени в Китай изолационни материали – калциево-силикатни (воластонитови) плочи с работна температура до 1000 оС и огнеупорни вати и изделия на основата на керамични влакна с работна температура до 1260 оС и до 1400 оС. Предлагат се и вати и изделия на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.

 

Неформувани огнеупорни материали


Бетони, набивни и торкретни маси, лепила, обмазки и др са най-бързо развиващата се част на огнеупорното производство. В развитите в индустриално отношение страни делът на неформуваните огнеупори е над 50% от от общо произвежданите огнеупорни материали и тенденцията е за неговото нарастване.


Изпълнението на огнеупорни облицовки с неформувани огнеупори има редица предимства пред изпълнението с огнеупорни изделия (тухли): механизирано (а в някои случаи и роботизирано) изпълнение на облицовките, възможности за многократни междинни ремонти със запазване на неизносената част, по-нисък относителен разход на огнеупорен материал и др.


Развивайки производството на висококачествени неформувани огнеупори и съдействайки за тяхното внедряване у нас, Римпекс ООД предоставя допълнителни възможности на своите партньори за повишаване на тяхната конкурентноспособност.

 

Огнеупорни изделия


Римпекс ООД произвежда сложнофасонни и едрогабаритни изделия от огнеупорен бетон. Изделията се термообработват по температурен режим, който съответства на тяхната форма и тегло.


За собствената си сервизна дейност и като търговски продукт Римпекс ООД внася от Китай и предлага на вътрешния и на международния пазар шамотни, високоалумоокисни и магнезиални огнеупорни изделия.

 

Контакти

Римпекс ООД

Лесново, община Елин Пелин
072560550
0889917379, 0889187391
072560651