BGRegistar.com

РИМПЕКС ООД

Информация

РИМПЕКС ООД

Римпекс ООД е дружество учредено през 1990 г.. Фирмата равива своята дейност в областта на производството. Римпекс ООД произвежда неформувани огнеупорни материали и изделия от тях.


Продукцията на дружеството намира приложение във всички области на индустрията, където технологичните процеси протичат при високи температури: в черната и в цветната металургия, в керамичната, стъкларската и циментовата промишленост, в химическата и нефтохимическата промишленост, в машиностроенето, в енергетиката и др.


Римпекс ООД изпълнява строителство, ремонт и сервиз на огнеупорните футеровки на всички индустриални пещи, котли и други топлотехнически съоръжения.


През 2001г. дружеството е сертифицирано по изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001. Сертифицирано за качество ISO 9001 на РИМПЕКС ООД.


Концепцията за качество в дейността на дружеството го прави ефективен и желан партньор.


През 2002г. Римпекс ООД създава представителство в Китай, Yingkou Rimpex Metallurgical and Refractory Consulting Center, чрез което осъществява внос на суровини за собственото си производство и на широка гама от огнеупорни изделия, които предлага на българския и на международния пазар.


Основни предимства на дружеството са пазарно ориентираната продуктова гама от неформувани огнеупорни материали и изделия от тях, която отговаря на качествените изисквания на динамично развиващите се пазари, възможностите за комплексни доставки на всички видове огнеупорни материали, възможностите за изпълнение, ремонт и сервизно обслужване на огнеупорни футеровки в различните им индустриални приложения.

 

Услуги

Римпекс ООД извършва изпълнение, текущо сервизно обслужване и ремонт на:

  • Огнеупорни футеровки на всички видове пещи и котли - металургични, стъкларски, керамични пещи, пещи за хляб, енергийни, промишлени и водогрейни котли; 
  • Пенополиуретанови изолации в температурен интервал (-150 ~ 150)оС на хладилни камери, стабилизатори за вино и концентриран алкохол, тръбопроводи и др;
  • Топлинна изолация на открити топлопроводи и съдове с изолационна вата и безазбестова обмазка.

Контакти

РИМПЕКС ООД

Лесново, с. Лесново 2119, община Елин Пелин
072560550
072560651