BGRegistar.com

РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС ЕАД

Информация

Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД

 

Фирма Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД развива своята дейност в областта на строителството, продажбата и отдаването под наем на бизнес недвижими имоти - търговски центрове, офиси, индустриални площи.Фирмата работи на територията на страната и на целия Балкански регион. 

 

 

 

Услугите, които предлага и предоставя компанията са:


- Отдаване под наем на бизнес имоти

 

Правилните преговори и дискусии са ключови за успешното осигуряване на печалба за всички страни. Услугите са насочени към успешното сътрудничесто с наемодатели, наематели и инвеститори.


Консултации в сферата на недвижимите имоти

 

Фирмата предлага разнообразна консултантска програма за развитие, насочена към осигуряване на клиентите със структуриран и цялостен анализ на техните програми за развитие.


- Корпоративни решения

 

Услугите на компанията относно корпоративните решения включват пълния процес на придобиване и разпореждане, доклади за разузнаване на пазарната среда и собствеността.


- Инвестиционни продажби

 

Дружеството предоставя пълна гама от услуги за недвижими имоти

 

- Придобиване и ликвидация на активи
- Стратегическо позициониране
- Продажба и отдаване под наем
- Финансови и правни анализи
- Изчисления за заемодател/заемополучател


- Управление на имоти

 

Професионалното управление на имоти гарантира намаляването на оперативните разходи, заедно с увеличението на стойността на имота.

 

Пропърти услуги

 

- 24-часова гореща линия
- Охрана
- Почистване и озеленяване
- Редовна и профилактична поддръжка
- Обвързващи лизинг преговори с наематели
- Редовни срещи наематели и наемодатели
- Изготвяне на финансови отчети на месечна база


- Проучване

 

Проучване и оценка на пазара, доклади, подробна документация.


- Оценки

 

- Метод сравнение на продажбите
- Отстъпка при оценки на парични потоци и нетна настояща стойност (ННС) с или без терминални стойности
- Остатъчни оценки
- Амортизационна стойност на разход за подмяна (замяна)
- Капитализирани доходи
- Оценки за отдаване под наем

 

 

Проекти

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Mall Galeria Plovdiv, гр. Пловдив             Paradise Center, гр. София              

 

 

"Ние работим за успеха на собствениците на недвижими имоти, предприемачи и инвеститори."

 

 

Контакти

РИДЖЪНТС ПРОПЪРТИ АДВАЙЗЪРС ЕАД

София, бул.Джеймс Баучер 116
029505235