BGRegistar.com

Ремси-Е ЕООД - Дейност

всякакви ремонти по резервоари от горива, дегазация и обезопасяване на автоцистерни, дегазация и обезопасяване на резервоари, измерване на взривоопасни концентрации на газове, измерване на взривоопасни концентрации на прах, калибровка на резервоари, качествено почистване на резервоари от горива, обследване и обслужване на резервоари от горива, почистване на всякакви резервоари от горива, почистване на дънни утайки от резервоари, почистване на замърсени почви с нефтопродукти, почистване от нефтопродукти и замърсени горива, препоръчана фирма за обезопасяване на резервоари, препоръчана фирма за обследване на резервоари, препоръчана фирма за обслужване на резервоари, препоръчана фирма за почистване на резервоари, препоръчана фирма за ремонт на резервоари, препоръчана фирма за събиране на опасни отпадъци, препоръчана фирма за транспорт на течни горива, проектиране и изграждане на бази за горива, проектиране и изграждане на бензиностанции, ремси е еоод, ремси е еоод софия, събиране и почистване на опасни отпадъци, събиране и транспорт на опасни отпадъци, събиране и унищожаване на опасни отпадъци, събиране на всякакви опасни отпадъци, събиране на отработени масла, транспортиране на различни видове течни горива

Дейност

 

Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

 

Ремси-Е ЕООД е специализирала в почистването на всякакви резервоари за горива от размери на транспортни средства до складови бази с вместимости до 50000 куб.м.

 

Ремонт


Ремси-Е ЕООД разполага с високо квалифицирани специалисти извършващи всякакви ремонти по резервоарите – заварки, запушване на течове без огневи работи, монтаж, ремонт и др.

 

Проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции


Ремси-Е ЕООД разполага с висококвалифициран екип от специалисти и богат опит в проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции.

 

Събиране и почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти

 

Разполага с депо за опасни отпадъци. Притежава разрешително за събиране на опасни отпадъци издадено от МОСВ.
Разполага с необходимото оборудване за почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дънни утайки от резервоари и замърсени почви с нефтопродукти.

 

Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали бои органични и неорганични опасни отпадъци


Разполага с валидни разрешителни, издадени от МОСВ за събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали, бои, органични и неорганични опасни отпадъци.

 

Събиране на отработени масла


Ремси-Е ЕООД събира годишно над 150 тона отработени масла, които биват предадени за повторна преработка и последващо ползване в различни направления.

 

Дегазация и обезопасяване, пропарване на автоцистерни


Фирмата предлага услугата “дегазация и обезопасяване на резервоари”, която е необходима когато ще се извършват ремонтни дейности по резервоар съдържал гориво.

 

Калибровка


Ремси-Е ЕООД извършва калибровка на резервоарите по два метода – обемен и изчислителен, като изготвя калибровъчна таблица на резервоара посредством специализиран разходомер.

 

Измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи


Прецизно измерване на взривоопасни концентрации на газове и прахове с два вида газанализатори. След провеждане на измерването се изготвят необходимите протоколи.

 

Дезинфекция, Почистване и Пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Дезинфекция на Камиони за превоз на храни и превоз на животни, хладилни ремаркета


Професионална дезинфекция, почистване и пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Извършваме дезинфекция на камиони за превоз на храни и превоз на животни, както и на хладилни ремаркета.

 

Почистване на кало-масло уловители (КМУ), маслени и водни сепаратори замърсени с нефтопродукти почви


Разполага със съоръжения и технологии за почистване на замърсени с нефтопродукти почви и всякакви разливи и замърсявания с петролни продукти.

 

Обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоражения


Разполага със съвременна техника за обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоръжения.

 

Контакти

РЕМСИ-Е ЕООД

София, р-н Кремиковци, с. Яна, Западна промишлена зона ПИ 87401.7501.2
0885935417, 0894304371, 0894304372
028706653