BGRegistar.com

Ремси-Е ЕООД - Дейност

Дейност

 

Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения

 

Ремси-Е ЕООД е специализирала в почистването на всякакви резервоари за горива от размери на транспортни средства до складови бази с вместимости до 50000 куб.м.

 

Ремонт


Ремси-Е ЕООД разполага с високо квалифицирани специалисти извършващи всякакви ремонти по резервоарите – заварки, запушване на течове без огневи работи, монтаж, ремонт и др.

 

Проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции


Ремси-Е ЕООД разполага с висококвалифициран екип от специалисти и богат опит в проектиране и изграждане на складови бази за горива и бензиностанции.

 

Събиране и почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти

 

Разполага с депо за опасни отпадъци. Притежава разрешително за събиране на опасни отпадъци издадено от МОСВ.
Разполага с необходимото оборудване за почистване на опасни отпадъци от нефтопродукти и замърсени горива, отработени масла, дънни утайки от резервоари и замърсени почви с нефтопродукти.

 

Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали бои органични и неорганични опасни отпадъци


Разполага с валидни разрешителни, издадени от МОСВ за събиране, транспорт и унищожаване на бракувани и залежали химикали, бои, органични и неорганични опасни отпадъци.

 

Събиране на отработени масла


Ремси-Е ЕООД събира годишно над 150 тона отработени масла, които биват предадени за повторна преработка и последващо ползване в различни направления.

 

Дегазация и обезопасяване, пропарване на автоцистерни


Фирмата предлага услугата “дегазация и обезопасяване на резервоари”, която е необходима когато ще се извършват ремонтни дейности по резервоар съдържал гориво.

 

Калибровка


Ремси-Е ЕООД извършва калибровка на резервоарите по два метода – обемен и изчислителен, като изготвя калибровъчна таблица на резервоара посредством специализиран разходомер.

 

Измерване на взривоопасни концентрации и изготвяне на протоколи


Прецизно измерване на взривоопасни концентрации на газове и прахове с два вида газанализатори. След провеждане на измерването се изготвят необходимите протоколи.

 

Дезинфекция, Почистване и Пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Дезинфекция на Камиони за превоз на храни и превоз на животни, хладилни ремаркета


Професионална дезинфекция, почистване и пропарване Ж.П. Вагони и Ж.П. Цистерни. Извършваме дезинфекция на камиони за превоз на храни и превоз на животни, както и на хладилни ремаркета.

 

Почистване на кало-масло уловители (КМУ), маслени и водни сепаратори замърсени с нефтопродукти почви


Разполага със съоръжения и технологии за почистване на замърсени с нефтопродукти почви и всякакви разливи и замърсявания с петролни продукти.

 

Обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоражения


Разполага със съвременна техника за обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоръжения.

 

Контакти

РЕМСИ-Е ЕООД

София, р-н Кремиковци, с. Яна, Западна промишлена зона ПИ 87401.7501.2
0885935417, 0894304371, 0894304372
028706653