BGRegistar.com

Ремси-Е ЕООД - Галерия

всякакви ремонти по резервоари от горива, дегазация и обезопасяване на автоцистерни, дегазация и обезопасяване на резервоари, измерване на взривоопасни концентрации на газове, измерване на взривоопасни концентрации на прах, калибровка на резервоари, качествено почистване на резервоари от горива, обследване и обслужване на резервоари от горива, почистване на всякакви резервоари от горива, почистване на дънни утайки от резервоари, почистване на замърсени почви с нефтопродукти, почистване от нефтопродукти и замърсени горива, препоръчана фирма за обезопасяване на резервоари, препоръчана фирма за обследване на резервоари, препоръчана фирма за обслужване на резервоари, препоръчана фирма за почистване на резервоари, препоръчана фирма за ремонт на резервоари, препоръчана фирма за събиране на опасни отпадъци, препоръчана фирма за транспорт на течни горива, проектиране и изграждане на бази за горива, проектиране и изграждане на бензиностанции, ремси е еоод, ремси е еоод софия, събиране и почистване на опасни отпадъци, събиране и транспорт на опасни отпадъци, събиране и унищожаване на опасни отпадъци, събиране на всякакви опасни отпадъци, събиране на отработени масла, транспортиране на различни видове течни горива

Галерия

Ремси-Е ЕООД - Събиране и почистване на опасни отпадъци от нефтопродуктиРемси-Е ЕООД - Почистване на резервоари за горива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

РЕМСИ-Е ЕООД

София, р-н Кремиковци, с. Яна, Западна промишлена зона ПИ 87401.7501.2
0885935417, 0894304371, 0894304372
028706653