BGRegistar.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ - Функционални кабинети

Функционални кабинети

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

Лице за контакт: д-р Таня Беловска
Мед. сестра: Албена Димова
Адрес: гр. Кърджали, ул. "Ген. Вл. Стойчев" № 2 стая 23; телефон: 0361/6 02 81
Приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 12.00 ч., от 12.30 до 17.00 ч.

 

Имунизационният кабинет към РЗИ - Кърджали извършва:

 

- Извършване на задължителни имунизации и реимунизации на лица, неизбрали си личен лекар по Имунизационния календар на РБългария;
- Извършване на целеви и препоръчителни имунизации;
- Издаване на сертификат за имунизационното състояние;
- Децата подлежат на следните видове имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Република България.

 

КАБИНЕТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТЮТЮНЕВА ЗАВИСИМОСТ

Лице за контакт: Ренета Велкова, психолог
Телефон: 0361/6 20 96; 6 02 77
Адрес: гр. Кърджали ул. "Ген. Вл. Стойчев" № 2
Приемно време: понеделник от 15.00 до 18.00 ч., четвъртък от 16.00 до 19.00 ч.

 

Тютюнопушенето е причина за голям брой хронични неинфекциозни заболявания и преждевременна смърт. Днес то убива един от всеки 10 възрастни по целия свят.
България заема едно от водещите места в света по потребление на тютюн. Тя е в челната четворка на света по потребление на тютюн на глава от населението с 6,6 броя цигари средна дневна консумация. Относителния дял на пушачите през последните години непрекъснато се
увеличава. Намалява и долната възрастова граница на пропушване, увеличава се и броя на пасивните пушачи.
Тази тревожна ситуация, свързана с тютюнопушенето налага активиране на дейностите по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, пълна забрана на рекламата на тютюневите изделия, непрекъснато повишаване цените им, строг контрол на тютюнопушенето и санкции за нарушителите на закона в тази насока, разгръщане на широка образователна дейност по проблемите на тютюнопушенето, като за това се предоставят необходимите средства и се обучат кадри.
Негативно влияние на тютюна върху човешкото здраве налага да бъдат взети всички възможни мерки с оглед мотивиране на непушачите да не пропушат и повлияване на тези, които пушат да спрат.
На потърсилите консултативна медицинска помощ се дава информация за неблагоприятния ефект от тютюнопушенето както за активните ,така и за пасивните пушачи. Посочва се здравния ефект от спиране на тютюнопушенето, изчислява се индексът за никотиновата зависимост, предлагат се варианти на приемане на медикаменти, които биха подпомогнали по-лесното преодоляване на нежеланите реакции , които често изпитват пушачите при отказване от тютюнопушене .
Води се отчетност на посетилите кабинета и се осъществява телефонна връзка с тях.

Контакти

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Кърджали, ул. Ген. Владимир Стойчев № 2
036160290, 03660297, 03660278