BGRegistar.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Информация

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Регионалната здравна инспекция е създадена през 2011 година със седалище град Кърджали.

 

РЗИ е структура на Министерство на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на областта.

 

Инспекцията се стреми постоянно да развива и усъвършенства предоставените виксококачествени услуги в областта на медицинските дейности, здравния контрол, профилактика на болестите и промоция на здравето.

 

През 2012 година в инспекцията в Кърджали отвори врати първият в страната Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве, който разполага с модерно оборудвана лаборатория и система за наблюдение, контрол и изследване влиянието на околната среда върху човешкото здраве в трансграничния район България - Гърция.

 

Регионалната здравна инспекция - Кърджали осъществява дейности по: 

 

  • Контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение.
  • Контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека.
  • Контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето на човека.
  • Контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда.
  • Надзор на заразните болести.
  • Контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки.
  • Контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.

 

Работно време : 

 

Понеделник - Петък от 8.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа

 

Работно време на звеното за административно обслужване : 

 

Понеделник - Петък от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване

Контакти

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ

Кърджали, ул. Ген. Владимир Стойчев № 2
036160290, 03660297, 03660278