BGRegistar.com

РЕВЕРС - ГГ ЕООД

Информация

РЕВЕРС - ГГ ЕООД

 

РЕВЕРС - ГГ ЕООД е фирма със седалище град Варна.

 

Развива своята дейност в областта на строителството.

 

Строителна фирма, извършваща ниско строителство и други специализирани строителни работи.

 

Реверс - ГГ ЕООД се разширява, усъвършенства и се специализира в своята дейност, като предлага висококачествени строителни услуги.

 

Фирмата е вписано в Централния професионален регистър на строителя, съгласно закона за Камарата на строителите и притежава удостоверения за изпълнение на строежи от пета група - строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи.

 

Реверс - ГГ ЕООД е строителна фирма с богат практически опит и високо квалифициран персонал, която е в състояние да предложи подходящи решения, отговарящи на индивидуалните изисквания, независимо от обема и сложността на работа, за всяка една задача, свързана с посочените дейности.

 

За времето на своето съществуване Реверс - ГГ ЕООД, се утвърди и наложи, като лидер в строителния бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

РЕВЕРС - ГГ ЕООД

Варна, р-н Приморски, ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 2
052608378, 052608379
052608379