BGRegistar.com

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - РУСЕ - Услуги

Услуги

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - РУСЕ

Наред с независимостта, комплексността, установената добрата професионална практика и използването на иновации в областта на лабораторните изследвания, РВС Русе предлага :

 

  • Богат набор от лабораторни изпитвания, които са в акредитация и такива, които са по желание на клиента и са извън обхвата на акредитация, но които биха могли да ги подпомогнат. Лабораторията предлага не просто лабораторно изследване, а услуга, която е насочена към решаване на конкретен проблем.

 

  • Извършване на услугата пробовземане, което осигурява представителност на изпитването. Включено е в обхвата на акредитацията и при необходимост може да се осъществи на място от квалифициран специалист.

 

  • Специализиран хладилен транспорт за пробите. Лабораторията разполага със собствен транспорт и при желание от страна на клиента, транспортира пробите до лабораторията в удобно за клиента време.

 

  • Безплатни консултации. Специалистите на лабораторията са винаги на разположение на своите клиенти за консултация и обсъждане на необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се разреши всеки един казус - фуражен проблем, здравословен / при животни и птици /, хигиенен / ако се касае за преработвателно предприятие /.

 

  • Интерпретиране на резултати и подбор на подходящи корективни действия / при необходимост /.

 

  • Конфиденциалност - резултатите от изследванията могат да се предоставят на трети лица единствено след писменно съгласие от страна на клиента, което е залегнало и в политиката по качество.

 

  • Гъвкаво работно време, съобразено с изискванията на производствения процес и желанията на клиента.

 

 

Контакти

РАЙОННА ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ - РУСЕ

София, кв. Кръстова вада, ул. Хага 5
0899933018