BGRegistar.com

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД - Хайпрофер

Хайпрофер

Хайпро България ООД произвежда екологичен органичен сух биотор подобрител за почви от кокоши фекалии – Хайпрофер.


Продуктът е подобрител за почви – без миризма, устойчив, без семена от плевели, подобрител в растениевъдството, гарантирано освободен от патогенни микроорганизми (салмонели), антибиотици и химиотерапевтици.


Хайпрофер е органичен тор, а употребата на органични торове означава:


- защита и уважение към природата


- подобряване структурата на почвата


- обогатяване на почвата с хранителни елементи необходими на растенията


- производство на здравословни храни


- ограничаване неуместната употреба на химични торове


- намаляване изхвърлянето на въглероден диоксид в атмосферата


Използването на Хайпрофер допринася за:


- увеличаване на плодородието чрез прибавянето на органични вещества в почвата

 

- увеличава способността на почвата да се проветрява, както и способността и да задържа вода

 

- увеличаване устойчивостта на растенията, особенно към бедна на хранителни вещества почва

 

Хайпрофер се разпръсва по повърхността на почвата на слой с еднаква дебелина, след което се загърля /заорава или фрезова/.

При саксиините, се смесва с най-долния слой преди засаждането или се прибавя след това на повърхността и се покрива отново с пръст.


Хайпро България ООД препоръчва да се направи почвен анализ, преди внасянето на Хайпрофер в почвата, и при необходимост да се извърши консултация със специалист.

 

Хайпро България предлага цялостни фуражи за кокошки-носачки и протеинови и мастни концентрати за птицеферми с перфектно качество и на конкурентни цени.

 

Контакти

Хайпро България ООД

Павликени, ул. Дъскотско шосе № 6
061052198, 061052669
061052670