BGRegistar.com

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД - Фуражен завод и Център за подрастващи стокови носачки

Фуражен завод и Център за подрастващи стокови носачки

Хайпро България ООД разполага със собствен фуражен завод, отговарящ изцяло на европейските стандарти за качество. В него се произвежда фураж при пълно компютърно управление и автоматизация на производствените процеси както за собствени нужди, така и за външни клиенти. Фирмата разполага с лаборатория за контрол на суровини и произведените фуражи.

 

 

По този начин се постига и осъществява:

 

- Лабораторен контрол на влаганите суровини

 

- Непрекъснато следене качеството на готовия фураж

 

- Максимална точност и проследяемост на рецептите

 

- Безопасност на произведените фуражи – унищожаване на всички бактерии, плесени и други вредни микроорганизми при краткотрайно нагряване до над 100º С

 

- Уникална структура на произведения фураж – като резултат от частичното отваряне на клетките и желирането на скорбялата след преминаване на фуража през експандера, се получава уникална хрупкава структура, известна като експандейт

 

- Чрез комбинация от налягане, температура и висока влажност при изработка на фуражите се постига по-добра смилаемост и усвоимост от птиците.

 


Център за подрастващи стокови носачки

 


Хайпро България ООД разполага с център за подрастващи стокови носачки. В сградите на центъра птиците се отглеждат от еднодневни пилета до 17- седмична възраст. Фирмата развива този вид производство предимно за задоволяване на собствените си производствени нужди, но също и за външни клиенти.

 

Птиците се отглеждат по утвърдена от Хайпро България ООД програма за самоконтрол. Хранят се по норма съобразена с хибрида и възрастта на подрастващите. Ваксинирането на птиците се извършва по утвърдена от Националната ветеринарно-медицинска служба програма за имуно-профилактика.

 

Контакти

Хайпро България ООД

Павликени, ул. Дъскотско шосе № 6
061052198, 061052669
061052670